Brand Passievol vir  

God  ll  Mekaar  ll  die Wéreld!Meer oor ons gemeente, ons Missie en Visie

Om  'n  lidmaat  van  AGS  Brandpunt  te  wees,  is  om  deel  te  wees  van  'n  warm,  vriendelike Christelike   familie  wat  omgee   vir  mekaar   en  die  behoeftes   van  die  gemeenskap   wil  dien, ooreenkomstig  die opdragte van God se Woord.   
 

Elke  gemeente  is  uniek  en daarom  is  die  karakter  en  styl van die  gemeente gevorm  deur  die behoefte van sy mense en die gemeenskap.   

Die pastoor, Charl van der Linde,  is geroep  in die  verkondiging  van God se Woord,  maar hy is ook totaal afhanklik  van die salwing  van die Heilige  Gees.   Hy is daarop  ingestel  om u te bedien  met goeie,  kragtige,  skrifgebonde  prediking  wat  God  vereer  en Christus  verhef.  Saam met sy span predikers wil u ook herderlik bedien en vir u bid en opdra aan die genadetroon  van die Here.  lndien u vinnig in die hart van die gemeente opgeneem wil word, is die bywoning van Sondag­ byeenkomste  noodsaaklik. Dit is die aangewese  weg om mense  te leer ken en vriende te maak, so ook kan u by 'n betrokke bediening  en/of huissel betrokke raak.

 

Namens  die pastore en die leierskap nooi ons u uit om by ons aan te kom sluit OF kom sluit aan by ond FACEBOOK bladsy vir meer nuus oor ons gemeente.

Ons Missie en Visie

Om  die  liggaam   van  Christus   effektief   toe  te  rus  en  te  versorg,   soda!  hulle  die   breer

gemeenskap   geestelik  en  maatskaplik,  ingrypend  met  die  evangelie  van  Jesus  Christus  sal be'lnvloed en dat ons 'n passie vir God, mekaar en die wereld sal hê!

Hoe gaan ons dit bereik?

Prediking  wat fokus op die skepping  van waarde-sisteme  wat aan die koninkryk-beginsels van Jesus Christus getrou is en die vloei van die gawes van die Heilige Gees. 

Na die voorbeeld  van Jesus Christus 'n dienskneg  gestalte by gelowiges  te kweek.

Al die gelowiges  toe te rus  om siele-wenners  te wees  en hulle  te motiveer  om hierdie  opdrag effektief uit te voer.

Gelowiges  vir hul bediening  toe te rus.

Elke persoon is belangrik en die hoogste waarde van die gemeente is dat 'n verhouding met God altyd meer belangrik is as voortreflikheid, professioneel wees en geld.