Brand Passievol vir  

God  ll  Mekaar  ll  die Wéreld! 

MISSIE & VISIE

Brand Passievol vir:
God II Mekaar II Die Wêreld.

Jesaja 60:1-3
1 - "Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op. 
2 - Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke; maar oor jou sal die HERE opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. 
3 -  En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang." 

Om die liggaam van Christus effektief toe te rus en te versorg, sodat hulle die breër gemeenskap geestelik en maatskaplik, ingrypend met die evangelie van Jesus Christus sal beïnvloed en dat ons 'n passie vir God, mekaar en die wêreld sal hê!

Hoe gaan ons dit bereik?

Prediking wat fokus op die skepping  van waarde-sisteme  wat aan die koninkryk-beginsels van Jesus Christus getrou is en die vloei van die gawes van die Heilige Gees. Na die voorbeeld  van Jesus Christus 'n dienskneg  gestalte by gelowiges te kweek.

Al die gelowiges  toe te rus  om siele-wenners  te wees  en hulle  te motiveer  om hierdie  opdrag effektief uit te voer. Gelowiges  vir hul bediening  toe te rus. Elke persoon is belangrik en die hoogste waarde van die gemeente is dat 'n verhouding met God altyd meer belangrik is as voortreflikheid, professioneel wees en geld.