Brand Passievol vir  

God  ll  Mekaar  ll  die Wéreld!AGS BRANDPUNT

2020 KINDERKERK (3 tot 6jr & Laerskool kinders)

REGISTRASIE VORM 1

BESONDERHEDE VAN KIND

  • Hierdie vorm moet voltooi word vir elke individuele kind.
  • Die antwoorde op die vrae, stel ons instaat om o.a die samestelling van gesinne in ons gemeente te bepaal en sodoende kinders en gesinne meer effektief te kan bedien.

DANKIE DAT U DIE TYD NEEM OM HIERDIE VORM TE VOLTOOI.