Brand Passievol vir  

God  ll  Mekaar  ll  die Wéreld! AGS BRANDPUNT

2020 KINDERKERK (3 tot 6jr & Laerskool kinders)

REGISTRASIE VORM 2

BESONDERHEDE VAN GESIN

  • Die antwoorde op die vrae, stel ons instaat om o.a die samestelling van die gesinne in ons gemeente te bepaal en sodoende kinders en gesinne meer effektief te kan bedien.
  • Voltooi asb. een vorm per huisgesin, aparte vorm vir kind/ers se vriend/e.

DANKIE DAT U DIE TYD NEEM OM HIERDIE VORM TE VOLTOOI.